Онлайн магазините, които приемат плащания с банкова карта, ще могат да издават електронни касови бележки. Това гласят последните промени в Наредба Н-18, по-позната като наредбата за касовите апарати, публикувани за обществено обсъждане, съобщава "Монитор".

Припомняме, че само преди няколко седмици започнаха преговори между електронни търговци и Националната агенция по приходите (НАП) за въвеждане на модел за софтуерна фискализация за е-магазините.

В поредица от срещи двете страни уточняваха как да изглежда този модел, как да се подава информация към НАП и съответно как потребителите да получават касовите си бележки.

С промените по наредбата се предлага да отпадне ограничението тези лица да приемат плащания, изискващи издаване на фискален/системен бон, както и ограничението чрез софтуера на електронния магазин да не се управляват други продажби извън продажбите, извършвани чрез магазина.

Освен това, с измененията се въвеждат текстовете, приети в пакета данъчни закони за 2021 г.. Припомняме, че по време на разглеждането им бе прието изискването за въвеждане софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) да стане доброволно.

"Новата редакция на закона даде възможност на лицата да решат, по собствено усмотрение и преценка, на напълно доброволен принцип на избора, дали да използват за управлението на продажбите си в търговски обект СУПТО, включен в публичния списък на НАП", пише в мотивите към проекта на наредбата.

За тези, които все пак изберат да ползват СУПТО, включен в публичния списък на приходното ведомство, текстовете предвиждат ред за избор и отказ от софтуера.

Въвежда се и разпоредба, с която при извършването на продажби, търговците да не могат да издават документи, различни от фискален бон, но съдържащи думите "Фискален", "Фискална", "Фискално", "Фискални" или производни словосъчетания.

Предвижда се изискването да не се отнася до наименованията на търговците, които при отпечатване се придружават от правно-организационната им форма и техния ЕИК, както и до вида на закупуваната стока. "С изискването се цели недопускане издаването на такива документи предвид отпадане на задължението за използване на СУПТО, както и предвид факта, че всеки софтуер разполага с възможност за генерирането им", е записано още в мотива.