27 май е денят, в който българите спират да работят за държавата и започват да работят за себе си, показват изчисления на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Данъкоплатците в България трябва работят почти пет месеца през 2009 г., за да си платят данъците и да попълнят държавния бюджет. Едва седем месеца работят за себе си, съобщава investor.bg


Най-малко дни сме работили за държавата през 2002 г., когато “денят на свободата от правителството” е настъпил още на 18 май.

Според методологията за пресмятането на тази символична дата, гражданите изработват средно 201 млн. лв. на календарен ден, измерено чрез очаквания БВП за 2009 г. Така се изчислява, че през 2009 са необходими 147 дни, за да се изработят предвидените 29,55 млрд. лв. приходи в бюджета (без да се броят помощите и субсидиите, които получаваме от Европейския съюз). За сравнение, миналата година сме работили 3 дни по-малко, за да попълним хазната.

Денят на свободата от данъци е показател за ролята на държавата и степента на преразпределението в икономиката. Колкото по-късно в годината настъпва този ден, толкова по-голямо е облагането на бизнеса и гражданите в страната. Това, от своя страна, води до по-малък икономически растеж, защото преразпределението е неефективно.

Денят на свободата от правителството се отбелязва в редица страни по света. Ако използваме същата методология, от развитите държави, членки на ОИСР, най-рано този ден настъпва в Южна Корея – на 23 април. Следват Австралия – на 30 април, Швейцария – 1 май, Словакия – 10 май, Япония – 12 май, Ирландия – 19 май. /БЛИЦ