Споразумение за безвъзмездна финансова помощ по Международен фонд „Козлодуй” ще бъде подписано утре между Европейската банка за възстановяване и развитие и „Мини Марица Изток” ЕАД.
Споразумението е на обща стройност 15.2 млн. евро, което представлява 70% от стойността на проект за рехабилитация на &bdquo;Мини Марица Изток&rdquo; ЕАД. Проектът предвижда въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на производствения процес чрез рехабилитация на тежко индустриално оборудване, трансформатори, електрически подстанции, както и въвеждането на система за контрол на натоварването и управление на транспортни ленти и екскаватори на предприятието. <br /> <br /> Очаква се след приключване на рехабилитацията намаление на консумацията на електричество с 140 000 MWh/год. Въвеждането на системата за контрол на натоварването ще има за резултат допълнителни спестявания от 5 %. Енергийните спестявания ще доведат до намаление на производствените разходи, като това ще доведе и до намаление на стойността на произвежданата продукция. Като индиректен резултат от реализацията на проекта се отчита намалението на вредните емисии въглероден двуокис и серен диоксид. Общата стойност на проекта по рехабилитация е 21.4 милиона евро, 70 % от средствата са осигурени от Международен фонд &bdquo;Козлодуй&rdquo;. Международен фонд &bdquo;Козлодуй&rdquo; се администрира от енергийните дирекции на Министерство на икономиката и енергетиката. Церемонията по подписване на споразумението между представители на ЕБВР и &bdquo;Мини Марица Изток&rdquo; ЕАД ще се проведе утре, 25 юни, от 10 часа в административната сграда на &bdquo;Мини Марица Изток&rdquo; ЕАД. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br /> <br />