Ние, от „Топлофикация Сливен“ ЕАД непрекъснато следим информацията в медиите, която се публикува за всичко свързано с областта на енергетиката.

През вчерашния ден в обществото се зароди сериозна дискусия по повод исканите от топлофикационните дружества нови цени на топлинната енергия.

Смятаме, че в навечерието на великденските празници някой се опита да създаде излишно и ненужно напрежение. Поради тази причина решихме да се възползваме от правото си публично да изкажем позицията си.

Подадената в заявлението на „Топлофикация Сливен“ ЕАД цена на топлинната енергия с гореща вода е в размер на 82.78лв/МВтч, което е искане за увеличение с 2,83% на сега действащата стойност от 80.50 лв/МВтч.

За да се избегнат възможностите за спекулации, искаме да разясним, че въпросните искания за увеличения се формират на база изключително задълбочени калкулации.

Посочените стойности за „Топлофикация Сливен“ ЕАД се формират на база множество параметри и са сметнати при използване на твърди горива в т.ч. въглища, биомаса и РДФ при изцяло комбинирано производство на енергия.

Не бихме искали всички топлофикационни дружества в страната да се слагат под общ знаменател и да се говори за тях с доза съмнение и да се прави опит за внушаване на чувство на недоверие.

Всяко едно заявление, което се подава, независимо в коя институция, е предшествано от задълбочен икономически анализ, чиято цел е да оцени всеки един проект, инвестиция или начинание.

Най-важната цел, която сме си поставили в нашата дейност е да удовлетворяваме желанията на нашите абонати и да работим в техен интерес.

Чрез разнообразяването на енергийния микс към момента успяваме да постигнем оптимизация на разходите на дружеството и благодарение на внедряването им в производствената дейност, успяваме да задържим цените на предлаганите услуги.