От днес започва изплащането на пенсиите с великденските добавки. 

Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, чиято пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април е в размер на не повече от 348,00 лв.

Това всъщност е определеният праг на линията на бедност за 2019 г. В тази графа попадат над 1 300 000 български пенсионери.