В АЕЦ “Козлодуй” днес приключи мисията за последваща проверка (follow up mission) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Десетдневната проверка на Агенцията имаше за цел да оцени съответствието на изпълнението на Програмата за модернизация на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” с дадените през 2000 г. препоръки от МААЕ.
От българска страна присъстваха председателят на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев, Васил Хаджиев – директор на Дирекция “Сигурност на енергоснабдяването” към Министерство на икономиката и енергетиката, изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” Иван Генов, Кирил Николов – директор “Производство”, Митко Янков – директор “Безопасност и качество”, Георги Кирков – директор “Финанси и бюджет”, други ръководители и експерти от атомната централа.
На официалното закриване на мисията ръководителят на екипа на МААЕ Марко Гаспарини представи резюме от предварителния доклад на експертите, като в изказването си подчерта:
“Резултатите от нашата проверка са отлични. Впечатлени сме от комплексността и обема на извършените дейности по Програмата за модернизация. Смятам, че трябва много да се гордеете с това, което сте извършили. Ние имаме опит от много проверки в различни централи и мога да кажа, че сте сред най-добрите”.
Заключенията на мисията в проверяваните области ще бъдат обобщени в официален доклад, който ще бъде предоставен на българската страна в лицето на Агенцията за ядрено регулиране. /БЛИЦ