Българската промишленост отчете най-голям спад на годишна база от февруари 2011 г. Намалението е 5,5 процента, показват данните на Националния статистически институт.
По предварителни данни през февруари 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 2.1% в сравнение с януари 2012 година. Това е най-големият месечен спад от юни 2011 г.<br /> <br /> През февруари 2012 г. спрямо предходния месец производството в добивната промишленост намалява с 5.6%, в преработващата промишленост - с 3.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 3.6%. <br /> <br /> По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 32.4%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.1%, при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 10.6%, при производството на основни метали - със 7.3%.<br /> <br /> Ръст е регистриран при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 16.8%, при производството на хранителни продукти - с 6.6%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.9%.<br /> <br /> Голям спад има при производството на изделия от неметални минерални суровини - 31.7%, целулозно хартиената и дървообработващата промишленост - съответно с 28% и 25.5%, както и в добива на неметални суровини - понижение с 27.6%. <br />