Нов държавен дълг за 500 млн. лв. пусна в понеделник Министерството на финансите, пише Труд. Така пласираните нови държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар от началото на годината досега достигат 3,8 млрд. лв. От тях 3 млрд. лв. са пуснати от служебния кабинет.

Аукционите на Министерството на финансите за пласиране на нов държавен дълг стават за все по-големи суми и по-начесто. През септември бяха пуснати ДЦК общо за 500 млн. лв.

През октомври аукционите на Министерство на финансите бяха през седмица като на пазара два пъти бяха пуснати книжа за по 500 млн. лв., или общо за 1 млрд. лв. А през ноември аукционите са всяка седмица, като министерството всеки понеделник пласира нов дълг за по 500 млн. лв.

На аукциона в понеделник, 22 ноември, Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни левови държавни ценни книжа с падеж на 24 май 2029 г. Бяха пласирани всички предложени ДЦК за 500 млн. лв.

Постигнатата средна годишна доходност по книжата е 0,49%. Общият размер на подадените поръчки достигна 808,75 млн. лв., което е 1,62 пъти повече от предложените на инвеститорите ценни книжа.