Реколтата през тази година е една от най-добрите, а получените средни добиви от декар са най-високите за последните шестнадесет години, отчетоха от правителствената информационна служба след като премиерът Сергей Станишев обсъди с ръководството на Министерството на земеделието и храните актуални въпроси, свързани със земеделието и животновъдството.
Министър-председателят Сергей Станишев се срещна с част от ръководния екип на Министерството на земеделието и храните – министър Валери Цветанов, неговите заместници Димитър Пейчев и Бюрхан Абазов, както и заместник-изпълнителният директор на фонд „Земеделие” Константин Паликарски.
Финансирането на сектора през тази година е значително, като се имат предвид европейските субсидии, както и националното финансиране, бе отчетено по време на срещата.

Министър Цветанов информира премиера, че от началото на годината до момента изплатените субсидии за животновъдите са над 58 млн. лв. Общата изплатена сума по всички направления в животновъдството представлява 92% от общия размер, предвиден за държавно подпомагане в план-сметката на Фонда, подчерта министър Цветанов.
От 10 млн. и 800 хил. лв. по целевата субсидия за подпомагане на качествено мляко – за месеците януари и февруари са изплатени 9 млн. и 117 хил. лв. на 1 652 фермери, а от 4 август 2008 г. започна поетапното изплащане на субсидията за качествено мляко за март месец, в рамките на остатъчния ресурс – от 1 млн. и 683 хил. лв.
За изхранване на животни и птици от националния генофонд и контролираната част на популацията са предоставени 7 млн. и 249 хил. лв. по 1 923 договора.
Отделно за подпомагането по линия на схемата de minimis са изплатени 41 млн. 750 хил.лв. на 10 895 животновъди.
Министър Цветанов информира премиера, че е подготвил писмо до еврокомисар Мариан-Фишер Боел, в което се описва тежкото състояние на животновъдния сектор в България и настоява за бързо одобрение на нотификацията от април 2008 г. за изплащането на 60 млн. лв. от държавния бюджет за млечното животновъдство. В момента се подготвя и нова нотификация за държавна помощ за достигане на хигиенни стандарти, информира министърът.
Със заповед на министър Цветанов ще започне изпълнението на правителственото решение за стартирането на процедура за директните плащания на блоковете от „други земеделски площи” – код „6”. Правят се непрекъснати проверки и субсидията ще бъде платена само за обработените площи. Стриктно ще се придържаме към принципа коректните заявители да получат средства, а некоректните – санкции, подчерта министър Цветанов. Съобразно решение на Министерски съвет от 07.08.2008 г., МЗХ ще предостави на РА Обобщен протокол на резултатите от теренните проверки, извършени от Общински служби по земеделие и гори през есента на 2007 г. по искане на ДФ ”Земеделие” на площи, регистрирани във физически блокове с начин на трайно ползване „Други земеделски площи” (с код „6”). В този обобщен протокол ще фигурират всички площи, за които проверките на ОСЗГ са установили, че работят/ползват и подлежат на подпомагане за 2007 г. По тези данни РА ще започне преразглеждане на всички заявления, в които има площи, фигуриращи в обобщения протокол и ще се извършат съответните преизчисления, свързани с годишното плащане за 2007 г.
Министър Цветанов изрази категоричното си несъгласие с публикациите в някои всекидневници относно качеството на тазгодишната реколта. Реколтата, която прибираме през тази година е една от най-добрите, а получените средни добиви от декар са най-високите за последните шестнадесет години, посочи той. От 1991 година до сега такива високи средни добиви от декар над 400 кг при пшеницата и ечемик, не е имало, подчерта министър Цветанов. От направените проби от Национална служба за зърно и фуражи от обработените 1 453 проби (1 426 хил.тона), качеството е сравнимо с това от предходните 10 години. Реколтата през настоящата година е с преобладаващо зърно от трета група. От същата група 18,1% е с добив на мокър глутен над 20-22% и число на хлебопекарната сила на 45 условни единици, което позволява тази пшеница да се преработва в качествени брашна за производството на хлебни изделия. Това означава, че при произведено зърно от 4,4 млн. тона, 34,2% (над 1 500 хил. тона) са удовлетворяващи мелничарската промишленост. Не се налага внос за подобряване на наличната за преработка в брашна пшеница.
Заместник-изпълнителният директор на Фонд „Земеделие” Константин Паликарски докладва за работата по ефективното и ефикасно управление на финансовия ресурс от фондовете на Европейския съюз. /БЛИЦ