Епидемията промени работния ден, както го познавахме. Все повече държави експериментират с 4-дневна работна седмица. Възможна ли е тя и у нас?

Заради COVID-19 българска фирма за обработка на данни съкратила служителите на изпитателен срок. Намаленият обем от работа свил труда до шест часа на ден. По-малкото време в офиса и опитът отвън дали тласък на други идеи, предава bTV.

В офиса на компанията идеята за 4-дневна работна седмица се приема добре – както от служители, така и от работодатели. Но все още не е реализирана.

„Административно това ни вкарва в една схема, в което да променим абсолютно цялата документация, но идеята е добра“, смята Борислава Домусчиев, съдружник в компанията за обработка на данни.

Въпрос на договорка  и политическа воля е това да се случи навсякъде. Трябва да се запазят равнищата на трудови възнаграждения, казват синдикати. Необходим е разговор на ниво Евросъюз.

„Така че да имаме обективни данни за нужната ни работна ръка, разполагаемата такава. Целта – повече време за личния живот, повече време за развиване на човека като човек, а не като брънка от производствения процес“, казва Ваня Григорова от КТ "Подкрепа".

Според работодатели няма законови пречки пред бизнеса да въведе по-масово кратката  работна седмица. Но в сектори, като образование, например, е неприложима.

„Свързан е с много други въпроси като осигурителната система, вноските, които се внасят за работещите, за една петдневна седмица биха били различни от тези за четиридневна“, казва Жасмина Саръиванова, експерт "Социален диалог" в Българска стопанска камара.

Идеята зависи от развитието на технологиите и роботизацията на предприятията. Но при мащабни инвестиции. Япония и Испания вече експериментират с по-кратката седмица.