Всяко домакинство може да спести разходи и да увеличи комфорта в жилището си с лесни практически решения. Това Тодор Матев - директор „Продажби на дребно“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Той заяви, че традиционно през януари потреблението на електроенергия в домакинствата се повишава. Причина за това е сравнително високият дял на използването на електричество за отопление от домакинствата – близо 50% от консумираната електроенергия. 

„Статистиката ни сочи, че през този януари средното потребление на електроенергия в едно домакинство на територията на Западна България е 387 кВт/ч. Тези стойности са по-близки до потреблението през януари на 2017 г. – 396 кВт/ч, когато и температурите са били в почти еднакъв диапазон, а през изминалата 2018 г., за същия период, средното количество електроенергия, използвано от едно домакинство, е било 343 кВт/ч“, каза Матев, цитиран от Фокус.

Той обясни, че има два основни фактора оказват влияние за това сметките след Нова година са чувствително по-големи в сравнение с предходните. 

„Първият е, че сметките, които излизат през януари, реално обхващат първия наистина по-студен месец – декември. 

Другата причина е, че по време на струпвания на почивни дни и празници хората прекарват много повече време в домовете си. Включват се повече и за по-дълго отоплителните уреди, готварските печки се натоварват повече от обикновено, хладилниците също“, отбеляза Матев.

„Най-важно е да използваме разумно и отговорно електроенергията. Голяма част от уредите в домакинствата са значителен консуматор на електроенергия. Всяко домакинство може да спести разходи и да увеличи комфорта в жилището си с лесни практически решения“, коментира той.

По думите му, ако направим жилището си енергийно ефективно, можем да спестим от 70 до 90% от парите, които даваме за „топло“. Пак с толкова ще намалим и вредните емисии в околната среда.

„Добрата изолация на дома и запечатването на дребните пролуки в стените, изпускащи въздух, са най-бързите и най-рентабилни начини да намалим загубата на енергия и да спестим пари“, отбеляза той.

Матев добави, че през прозорците се губи топлина и са причина за 10%-20% от сметката за отопление през зимата, затова замяната на обикновената дограма с ПВЦ или алуминиева ще осигури плътно прилепване на прозорците към рамките и спиране на загубата на топлина.

Матев отбеляза също, че готварските печки, хладилниците, фризерите, пералните и сушилните използват над 17% от месечното потребление на електроенергия в едно домакинство, затова изборът на енергийно спестяващи уреди с висок клас на ефективност /А или А+/ и използването им може да намали значително сметките за ток.