Спад на обемите при нарастващи лихви и намаляващ среден размер на кредитите отчита в поредния си месечен обзор на пазара консуртантската компания КредитЦентър.
Ноември премина под знака на глобалната икономическа криза и нейното отражение върху живота у нас. Обемитена отпуснатите кредити намаляха значително, лихвите за част от продуктите продължиха да се покачват, а средният размер на изтеглените кредити се понижи, макар и незначително. Всичко това бе следствие на променените условия на банките – изискванията за по-голямо самоучастие, по-голям остатъчен доход, допълнително обезпечение за по-висок процент на финансиране и др. 
Средният размер на изтеглените кредити за страната в евро е 38 694. Съотношение евро/лева за страната е 86/14. Абсолютно предимство на заемите в европейска валута дават кредитоискателите в Бургас и Русе, където съотношението е 100/0.
Най-масови са кредитите от 30 до 50 хил. евро - 45,65%, и от 10 до 30 хил. евро - 34,78%.  Основната причина за спада на средния размер на ипотечните кредити в страната е в по-високия процент самоучастие, което банките изискват от клиентите. Друга съществена промяна има в срока на изтеглените кредити. При растящи лихви оскъпяването за целия период е съществено и част от потребителите предпочитат по-високи месечни вноски пред по-дълъг период на изплащане. Със срок на изплащане до 25 години са 20,58% от ипотечните кредити, ддо 30 години - 26,47%, а над 30 години - едва 5,9%.
За банките привличането на депозити продължи да бъде преоритетно. Ново за пазара поведение проявиха и потребителите. Те вече ясно изразяват своята несигурност в бъдещето и вземат дългосрочните си финансови решения плахо и след обстоен анализ на възможните варианти. Клиентите, които движат пазара в момента са тези, които имат едновременно пари в брой и сериозни, слабо зависещи от външно влияние, доходи. С оглед на променената пазарна ситуация, те реализират изгодни сделки за уникални по своето местоположение и други характеристики имоти.
Кризата се отразява най-силно на поведението на масовите клиенти. Те не се чувстват сигурни при негативните прогнози за ръст на безработицата и намаляване на платежоспособността на населението през следващата година, отчитат от КредитЦентър.
Според консултантите решението на БНБ да намали минималните задължителни резерви на банките е положителна стъпка в посока осигуряване на повече свободен ресурс, който да бъде отпуснат като кредити. Очакванията са тези средства да бъдат изпозлвани най-вече за финансиране на малките и средни предприятия. Тъй като приоритет на банките в момента са депозитите, лихвите по които агресивно растат, не е икономически обосновано да се смята, че лихвите по кредитите ще намаляват. В краткосорчен план очакванията са за задържане на нивата при слаба активност поради наближаващите празници и общото настроение за изчакване и отлагане на скъпи покупки. /БЛИЦ