Ясно изразени симптоми на влошаване на стопанската конюнктура в страната показват бизнес анкети на НСИ за месец октомври. За периода от май до септември стойността на общия показател на бизнес климата намалява средно с един пункт месечно. През октомври обаче показателят вече пада с 4.6 пункта, което е най-големият месечен спад от две години насам.
Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” се понижава със 7.6 пункта в сравнение с предходния месец. Това намаление е в резултат както на по-ниските оценки за настоящото бизнес състояние на промишлените предприятия, така и на понижения оптимизъм на стопанските ръководители относно бизнес ситуацията през следващите шест месеца. Има намаление на производствената активност, а и прогнозите за следващите три месеца са в същата посока. Според мненията на мениджърите през последните три месеца конкурентната позиция на предприятията както на вътрешния, така и на международния пазар се е влошила.
Несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната и недостигът на работна сила продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла през октомври.
Относно продажните цени 3/4 (75.2%) от стопанските ръководители прогнозират те да останат без промяна през следващите три месеца.
Конкуренцията в бранша, финансовите проблеми, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основни проблеми за строителните предприятия. Увеличение на продажните цени в отрасъла през следващите три месеца очакват 34.6% от предприемачите в строителството, докато преди 2-3 месеца техният дял беше 43-44%.
През октомври търговците на дребно оценяват настоящото си бизнес състояние като по-добро в сравнение с месец назад. Очакванията им обаче за следващите шест месеца са по-умерени, в резултат на което съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” се покачва само с един пункт спрямо септември. Последната анкета отчита, че продажбите през последните три месеца са се увеличили, а и прогнозите за следващите три месеца са също оптимистични, но леко занижени в сравнение с месец септември. Благоприятни остават очакванията на мениджърите за поръчките към доставчиците от страната през следващите три месеца.
Факторите, ограничаващи в най-голяма степен дейността на отрасъла, продължават да бъдат конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Същевременно през последния месец се е увеличил относителният дял на предприятията, посочили като затруднение несигурната икономическа среда.
По отношение на продажните цени 42.4% от търговците на дребно очакват увеличение през следващите три месеца.
През октомври 2008 г. съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 3.3 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-умерените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. В сектора не се очаква увеличение на цените - над 1/5 от мениджърите прогнозират намалението им, а 65.6% - запазване на равнището им през следващите три месеца. /БЛИЦ