Информационните технологии станаха неразделна част от бизнеса. Това означава, че днешните ИТ лидери вече имат важна роля в организациите, в които работят – те са дясната ръка на бизнес-лидерите, коментира Димитър Ганев, съдружник в българската софтуерна компания "И-Кард", която е в топ 50 в Европа. 

Технологичният лидер днес трябва да е „активист” в изграждането на взаимоотношенията между хората и технологиите.  Хората и технологиите в дадено предприятие вече са споени в сплав, чиито качества ще се доусъвършенстват, благодарение на активната роля на ИТ директора.

В проучване на Accenture 80% от ръководителите вярват, че ИТ системите на бъдещето ще осигурят безпроблемно взаимодействие на технологиите с хората. Освен това 78% вярват, че въпросните системи ще се адаптират, за да отговарят на човешкия стил на работа. „Тъй като интелигентните технологии ще бъдат широко разпространени на работното място, както и в ежедневието, то от първостепенно значение ще е да проектираме тези системи така, че да бъдат радикално човешки, за да донесат максимална възвръщаемост”, обясни Димитър Ганев от "И-кард".
Съвременните ИТ лидери трябва да следват седем приоритета, за да постигнат възможно най-добрия ефект от тази конвергенция:

1. Насърчаване на „радикално човешки” технологии: това е понятие, което касае естественото общуване на хората с машините. „Използването на технологии като обработка на естествен език, компютърно зрение, гласово разпознаване и машинно обучение… прави взаимодействието на човека с машините по-лесно и по-ефективно”, твърдят авторите. „Компаниите вече могат да преосмислят системите, за да създадат предпоставки за нови взаимоотношения между хората и машините”.

2. Преход към облака: Ефективните лидери ще намалят зависимостта от онаследените цифрови системи, за да наблегнат на облака. Те ще изберат сложни облачни услуги, възползвайки се от нарастващото множество начини за организиране и оркестриране на мрежовите архитектури, за да увеличат скоростта, гъвкавостта и отзивчивостта.

3. Нови технологии за смислена работа: технологичният лидер на 2020-те години използва облачни услуги, „за да подобри сътрудничеството между служителите и да насърчи амбициозни проекти, които обхващат множество бизнес-функции и географски обекти. Използва облака, за да направи работата по-интересна, да я постави въз основа на наличните данни, да намали повторяемите задачи и ръчната поддръжка”.

4. Време е да се мисли за „ръба”: днешните и утрешните лидери „ще включат периферните изчисления в облачните архитектури, за да гарантират, че това, което се случва на местно ниво, става основа за онова, което се знае на централно ниво, и обратно. Онова в периферията се превръща в път към знанието в облака. А облакът се превръща в средство за разпространение на голямото знание до периферията, до крайчеца”.

5. Отлично владеене на технологиите извън ИТ отдела: технологичният лидер ще поведе хората към преосмисляне на „начина, по който специалистите и неспециалистите взаимодействат с машините”. Технологичните директори ще въоръжат експертите от други области с отлично владеене на дигиталните инструменти, така че да могат сами да разработват креативни решения за приложение на AI в бизнеса.

6. Включване на хората: според двамата експерти, хората от дадена-бизнес организация е добре да бъдат въвлечени в „цикъла”, така че да наложат директно своите вродени и придобити човешки способности върху системите с изкуствен интелект. Това би следвало да доведе до най-доброто съчетаване на човека и машината. Хората могат да се посветят на креативността, а през това време машините да им осигуряват „свръхчовешка ефективност".

7. Цялостен поглед върху ИТ: организациите, които успешно комбинират своите бизнес- и технологични стратегии и работят, за да намерят най-добрата комбинация, ще се окажат способни да създадат уникална стойност с безпрецедентна гъвкавост, предвиждат двамата анализатори. Това ще даде на въпросните организации способността да „улавят” нововъзникващи пазари, независимо колко бързо се променя светът.