Държавата трябва да намери механизъм за обезпечаване на редовните битови абонати. Това заяви председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Валентин Терзийски. По думите му държавата трябва да може да изплаща един вид социални помощи за битовите абонати.
Той даде пример, че в Румъния държавното участие е 51% под формата на енергийни помощи, докато 49 на сто се плаща от потребителите. По думите му социалната политика у нас се прави чрез ценовия орган, а това е държавната комисия, която налага пределна цена независимо, че тя е по-ниска от себестойността на услугата, която се предлага от топлофикациите. По думите му социалният елемент трябва да бъде обезпечен със социални механизми, а не с икономически. Той добави, че тази социална помощ трябва да се плаща директно по партидата на клиента. Тя не може да бъде давана на топлофикациите като субсидия, тъй като това би представлявало неправомерна държавна помощ. На въпрос как намаляването на цената на парното ще се отрази на топлофикациите, Терзийски каза, че ако това е съобразено с паричния поток ще се отрази много добре. Ние имаме нуждата да запазим клиентите си стига разходите на топлофикациите да бъдат обезпечени със съответни приходи. Той даде пример, че до 1 юли 2008 година разходите на топлофикациите са изпреварвали приходите и две години подред дружествата са работили на загуба. Той добави, че при една газова криза основното, което трябва да запомним е, че трябва да бъдат осигурени средства и възможности да се инвестира в разнообразяването на горивната база, както и подсигуряването на алтернативни горива. Той заяви, че на редовните клиенти ще се правят бонуси в размер на 5% от цената на топлоенергията. Тези бонуси ще засягат клиентите, които нямат просрочени задължения.
Десислава Вангелова, БЛИЦ