Фиксираният период за първичното публично предлагане на Градус АД е на 18 и 19 юни, посочиха от компанията и инвестиционният посредник по подписката ПФБК по време на представянето, проведено вчера в хотел "Маринела".

От компанията обявиха и резултатите си за първите три месеца на 2018 г., като посочват 38 млн. лв. приходи и 12 млн. лв. нетна печалба спрямо 36 млн. лв. приходи и 9 млн. лв. печалба за година по-рано, пише profit.bg.

EBITDA също се увеличава от 12 на 15 млн. лв., докато активите на дружеството вече са 349 млн. лв., срещу 175 млн. лв. за преди година.

Прогнозни данни за 2018 и 2019 г.:

За цялата 2018 г. се предвижда нетна печалба от 35 млн. лв. и EBITDA от 46 млн. лв., докато за 2019 г. се планират 45 млн. лв. нетна печалба и 58 млн. лв. EBITDA.

Дивидентна политика:

Компанията планира дивидентна доходност от 7% за акционерите си за 2019 г., когато ще бъдат разпределени поне 19.4 млн. лв. от печалбата за 2017 г., достигнала 40 млн. лв., както и поне 54% от печалбата за 2018 г.

Очакваната дивидентна доходност за 2020 г. е 5%, а за 2021 и 2022 г. се предвиждат между 5-7% и 6-8%, съответно минимална и оптимална доходност.

SOFIX:

При успех на първичното публично предлагане Градус се очаква да се присъедини към SOFIX през март 2019 г.

Предлагането:

Потвърденият проспект е за публично предлагане на 55 555 556 броя акции, от които 27 777 778 нови и 27 777 778 съществуващи с цена на предлагане между 1.80 лв. и 2.35 лв.

При наличие на засилен интерес и по преценка на водещия мениджър могат да бъдат предложени допълнително 6 638 888 съществуващи акции, като при реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на Градус ще достигнат 25% от капитала на дружеството.

IPO-то на Градус може да се превърне във второто в историята на БФБ-София, което да набере над 100 млн. лв., като в горната си граница сумата достига 146.156 млн. лв.
Пазарната оценка на дружеството при стартирането на вторичната търговия се очаква да е между 447 и 585 млн. лв., а свободно търгуваните акции (free float) - 25%

Днес на БФБ-София има само две компании с оценки от над 500 млн. лв. - Софарма и Химимпорт, оценени съответно на 551 и 534 млн. лв.

Lock up период:

Основните акционери в Градус АД - Иван Ангелов и Лука Ангелов, притежаващи по 50% от дружеството, няма да имат възможността да предлагат допълнителни акции на инвеститорите на Българска фондова борса в следващите 12 месеца.

Инвестициите:

Капиталовите разходи на групата за последните 10 г. са за над 120 млн. лв., финансирани предимно със собствени средства. Градус АД планира да вложи 20 млн. лв. (вкл. оборотен капитал) в увеличаване капацитета при разплодните яйца. Бизнесът се отличава с брутен марж от 44% за 2017 г. и прогнозни 48 и 49% за следващите две години.

Общо 6.7 млн. лв. се предвижда да се насочат към разширяване на продуктовата гама колбаси, 4.5 млн. лв. към нови продукти от птиче месо и 5.8 млн. лв. в разширяване на ХоРеКа сегмента.

Инвестиции са планирани и в увеличаване на транспортния парк, енергийна ефективност и ERP система, покупка на хладилна база за съхранение на свинско месо, а 11 млн. лв. ще бъдат заделени за придобиване на местни производители или брандове.

Какво представлява днес Градус АД:

Компанията държи 35% пазарен дял в пилешкото месо в България, с 30 хил. т.  производствен капацитет и 11 млн. преработени бройлети за 2017 г.


Градус АД предлага над 150 различни продукта от птиче месо и е номер 1 на Балканите в добива на бели меса.

Дружеството е номер 2 в Европа при разплодните яйца и номер 1 производител на фураж в България.