2,6 милиона лева от разходите си за енергия спестиха от началото на 2010 година клиентите на „Овергаз Изток” АД в Бургас. Икономиите са благодарение на замяната на нафтата, електричеството и мазута с по-евтиния и екологосъобразен природен газ. През януари и февруари най-много средства икономисаха 13-те газифицирани от компанията предприятия – 1,9 милиона лева. Сред тях са заводът за дървообработка на „Кроношпан”, компанията за кулинарни изделия „Денито” и производителят на захарни и шоколадови изделия „Победа”.
42 бургаски обществено административни сгради, които ползваха нафта, преди да преминат към синьото гориво, спестиха 653 хиляди лева, а икономиите на 240 газифицирани домакинства в града са над 20 хиляди лева (средно по 42 лева месечно на домакинство).<br /> <br /> В момента битовите клиенти на &bdquo;Овергаз Изток&rdquo; АД в Бургас плащат 8,3 стотинки за един киловатчас енергия, произведен със синьо гориво, а стопанските потребители &ndash; от 6,1 до 7,8 стотинки за киловатчас, в зависимост от индивидуалната си тарифа. За сравнение: същото количество енергия, произведено с мазут, в момента струва 10,2 стотинки, с електричество &ndash; 14,8 стотинки, а с нафта &ndash; 21,7 стотинки.<br /> <br /> До момента екипите на газоразпределителното дружество изградиха 73 километра газова инфраструктура на територията на общината. Така близо 17 500 домакинства могат да се възползват от предимствата на екологичната и икономична суровина. <br /> <br /> Газификацията на Бургас спомогна и за по-добрите условия за живот в морския град. Замяната на конвенционалните енергоизточници със синьо гориво спести на атмосферата през последните 4 години 1823 тона вредни вещества &ndash; прах, летливи органични съединения и серни, въглеродни и азотни оксиди, както и 50 хиляди тона въглероден диоксид &ndash; най-разпространеният парников газ.<br /> <br />