Внасянето на различните публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране, се осъществява по четири вида банкови сметки на агенцията, обслужвани от Българската народна банка, пише Pariteni.bg.

Това предвижда Проект на Заповед за реда и начина за заявяване на вида на задълженията, които длъжникът погасява, качена за обществено обсъждане.

До края на месец септември 2023 г. плащанията за погасяване на публични вземания постъпваха по отделни банкови сметки за всеки вид приход – за данъци и други приходи към централния бюджет, за държавно обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за принудително събиране, които се обслужваха от различни банки и се администрираха от всяка териториална дирекция (ТД) или офис на НАП.

Банковите сметки на НАП за администриране на приходи бяха повече от 160.
 
От 01.10.2023 г. банковото обслужване на сметките за приходи на НАП бяха поети от Българска народна банка (БНБ), като за всеки вид приход е открита само една банкова сметка.

Правото на длъжника да заяви кой вид публично задължение иска да погаси се упражнява чрез извършване на безкасово плащане по предвидената за съответния вид задължение банкова сметка.

Когато сумата се внася с карта чрез ПОС терминал в офис на НАП или чрез електронна услуга на агенцията през виртуално терминално устройство, клиентът избира кои задължения да плати чрез заявяване на вида в заявление по образец, пише в заповедта.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук