По предварителни данни на Министерство на финансите за първи път след 2008 г., която беше предкризисна година, конлсолираната фискална програма завършва с 1,5 млрд. лв. излишък, което е 1,6% от БВП. Това каза зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев по време на редовното правителствено заседание, предаде „Фокус“.
„Народното събрание прие държавния бюджет за 2016 г с дефицит от 2%. Т.е. целият спестен дефицит плюс цялото преизпълнение за 2016 г. отиват във фискалния резерв на държавата. Спрямо 2015 г., когато имахме дефицит от 2,8%, подобрението във фискалната позиция е с 4,4% от БВП.

Общият размер на приходите и помощите за 2016 г. е преизпълнен и е повече спрямо 2015 г. с 1,745 млрд. лв. Данъчните и неданъчните приходи са преизпълнение спрямо 2015 г. с 2,5 млрд. лв. От тях 2,137 млрд. лв. повече са събрани от двете основни приходни агенции – НАП и Агенция „Митници“. Данъчните приходи са преизпълнени спрямо 2015 г. с 2,1 млрд. лв. Косвените данъци са нараснали с 1,2 млрд. лв.“, обясни Ананиев.

По думите му всичко това е в резултат на едно по-добро администриране на приходите на държавата, много по-добра координация между двете приходни агенции, МВР, главната прокуратура, службите, които се занимават с тази дейност и с европейските партньори. „Тази политика имаме увереността и готовността на Министерството на финансите и другите представители на правителството да продължи и през тази година, за да постигнем още по-високи резултати през 2017 г.“, каза още Кирил Ананиев.