За 1/5 от пенсионерите възрастта за пенсия у нас е 66 години и 4 месеца. Това показва анализ на НОИ за новоотпуснатите пенсии от държавното обществено осигуряване за първите девет месеца на годината.

20,7 % от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са принудени да чакат до тази възраст, защото в прехода не са успели да натрупат достатъчно стаж, за да отговорят на условията за пенсиониране. При наличие на поне 15 изработени години тези хора могат да излязат в пенсия на 66 години и 4 месеца -възрастта е еднаква за мъже и жени и също като другите условия се увеличава всяка година до достигане на 67 г. през 2023 г.

Като се вземат предвид годините на сива икономика през прехода, когато не малък процент българи работеха без договор, а 68% от работещите дори и сега, които в бъдеще ще станат пенсионери, са осигурявани на минималната заплата, картината с размера на пенсиите допълнително се помрачава.

Кое налага изкуственото увеличение на възрастта за пенсии?

Отговорът на този въпрос даде финансовият експерт – Мика Зайкова.

"Мизерия е, щом социалната пенсия е 132 лв., минималната – 219, прагът на бедност -363, средната издръжка за човек – 614 лв.", каза тя.

Ето какво още сподели финансовият експерт в интервю за Фокус:

Мика Зайкова: Трябва да ви кажа, че по време на прехода много хора наистина работиха в сивата икономика, но много хора също загубиха трудовият си стаж поради бъркотията в съхраняване на архивите от преди 1989 г. и до 1997 г. Истината е, че НОИ успя след 1997 да сложи все пак някакъв ред, макар че законът изисква архивите за трудовия стаж да се пазят 50 години.

Но за съжаление това не се случи. А тези пенсии, за които вие говорите, са за хора, които имат трудов стаж около 15 години най-малко. Тоест нямат пълен трудов стаж, защото сега в момента през 2019 г. се изисква възраст 61 г. и 4 месеца, и 35 години и 8 месеца за жените, а за мъжете 64 г. и 2 месеца, и 38 години и 8 месеца.

И като възрастта се увеличава за жените всяка година с два месеца, това е по пенсионния закон, стажът също, но за мъжете възрастта се увеличава с една година докато стигнем до 2029 г., когато мъжете ще се пенсионират на 65 с 40 години стаж. А жените на 63 с 37 години стаж. Тоест жените ще достигнат тази 65-годишна възраст чак 2037 г.

А това, за което вие говорите е за тези, които са работили и в сивата икономика, или просто стажът им е загубен. Трябва да ви кажа, че има много такива хора и те много често ми се оплакват, защото архивите се съхраняват не знам къде си, по разни места, до 1997 г. беше абсолютен башибозук по отношение със съхранението на тези архиви и много хора загубиха възможността да се пенсионират нормално.

Госпожо Зайкова, тези хора чиито процент е твърде висок, какво е решението за тях? Обречена старост?
Вижте, тази пенсия, за която говорите, е социална пенсия. Те сега ще получат 132 лв. пенсия. Това е социалната пенсия, която ще получат в 2020 година. С тези пари хората не могат да живеят. Те всички се нуждаят от допълнителна помощ, която държавата се опитва да им дава, но тя е много минимална.

Така че те живеят в мизерия. То и другите живеят в мизерия, тези които са работили на минимална работна заплата, получават минимална пенсия. Минималната пенсия сега е 219 лв. и до средата на следващата година ще бъде такава за хората, които са работили цял живот, изпълнили са всички условия на пенсионния закон, само че са взимали минимална работна заплата. И от следващата година от 1-ви юли ще взимат 250 лв. пенсия. Прага на бедност за следващата година е 363 лв.

Тоест има разлика от порядъка на 100 лв. от 1-ви юли и на 150 лв. от 1-ви януари между прага на бедност, забележете, и минималната пенсия. При човек, който е работил 8 часа, работил е колкото трябва и е изпълнил същата възраст, това е мизерия. Мизерия, която не може да бъде описана по простата причина, че издръжката на едно лице за тази година средно за страната е 614 лв.

А за София тя е 814 лв., т.е. 200 лв. по-висока. В София животът наистина е скъп. Не забравяйте, че точно преди два дни излязоха данните на НСИ по отношение на инфлацията. И че тя вече е 3% и следващата година ще ги задмине, тъй като знаете ли, кое е най-голямото поскъпване? Най-голямото поскъпване е за храните от първа необходимост.

А правителството години наред си прави оглушки по отношение на диференцирането на ДДС поне за храните от първа необходимост за децата, за детските стоки и за лекарствата. Да не говорим, че в Европа освен България и Швеция, няма друга страна, в която да няма диференцирано ДДС. Да не говорим, че за децата в Швеция не се плаща нищо. Нищо, че няма диференцирано ДДС. Тоест няма никакво утежняване на цените. А всички детски стоки, всички детски лекарства в Швеция са безплатни. Страната с най-високото ДДС е Швеция.

Но така или иначе нашият финансов министър не иска да го направи и не го прави, защото той не може да организира и да контролира това различно ДДС. И сега се краде безкрайно много. И аз искам да ви кажа, че нямат пари за пенсии, нямат пари да осъвременят пенсиите и затова си правят оглушки, но могат да отпишат 20 млрд. , разбирате ли, 20 млрд. несъбрани вземания.

Това е резултат от проверката, която беше направена на НАП и се установи, че има 29 млрд. несъбрани вземания. И им разрешиха да отпишат 85 % от тези несъбрани вземания. А това е кражба. Това са кражбите от ДДС главно. Представяте ли си? 20 млрд. Това е една пета от БВП на България. Но нямат пари за пенсии.

- Госпожо Зайкова, само ние ли в ЕС сме така?
Нали вие чухте, че вече и Румъния увеличава с 40% пенсиите? Аз искам да ви кажа, че от 10 години в България не са преизчислявани пенсиите на българските пенсионери. И за да не бъда голословна, ще ви спомена две цифри. Средният осигурителен доход, който е основната цифра в пенсионната формула, през 2009 г., която е последната година, в която са осъвременявани пенсиите, е бил 554 лв.

В момента в 2019 г. средният осигурителен доход е 986 лв. с тенденция да се качи. Това не е окончателната цифра. И второ, втората важна цифра в пенсионната формула е тежестта на всяка година осигурителен стаж. Тя беше в 2009 г. 1,1 – сега е 1,2. Ако се приложат тези цифри макар и не за 2019, за 2018 г., пенсиите на българските пенсионери ще се качат с 42%.

Е, няма какво да се чудим, че румънците увеличават с 40% пенсиите. Ние можем също да ги увеличим и това ще струва няколко стотин милиони, около 280-300, но няма да струва 20 млрд. – колкото отпускат за несъбраните вземания. Това е престъпление.

- Госпожо Зайкова, какво може да направи държавата оттук нататък като се има предвид и факта, че недобросъвестните работодатели са осигурявали работниците си на минимални заплати дълги години наред, в резултат на което на тях безспорно ще им се отсъди минимална пенсия. Държавата не е направила нищо срещу въпросните работодатели. Може ли нещо да се направи оттук нататък, като се има предвид, че е била допусната такава несправедливост?
Най-близкият лост, който е в ръцете на държавата, се нарича контрол. Контрол. Защото държавата не може всеки път да влезе в частната фирма. Тя може да контролира тези процеси. Не може, представете си цяло предприятие, целият работнически състав с изключение на шефовете, да взема минимална работна заплата.

Има и още нещо – другият лост, което е много важен, това е контролирането на работното време. Вие знаете ли, че болшинството от хората са назначавани на половин работен ден, тоест на 4 часа, плаща им се официално за 4 часа, другото е под масата, колко е, не мога да ви кажа. Но в края на краищата получавайки заповед и имайки само 4 часа официални на теб ти трябват двойно повече трудов стаж, за да стигнеш до тази минимална пенсия, за която говорят.

Тоест измамите са много повече от това, че се плаща само минималната работна заплата. Е, не може целият колектив да изкарва луди пари, да има луди печалби, да виждаш че има печалби и да работи на 4 часа. У България липсва ефективен контрол. Ефективен. Това е и причината за така наречените фалшиви болнични, защото те не са фалшиви, те са истински.

И защото не само работниците и самите работодатели сключват такива сделчици – вместо да плащат престой, що ще бъркат в джоба си, те издействат болнични за работниците си, за да могат да не плащат престой. Защото престоят се плаща на пълен работен ден, а когато е болничен, първите три дни са 70%, следващите са 80% от надницата му.

Е, няма ли работодателят да спечели? Ще печели. Единственият лост, който е в ръцете на държавата, това е контролът. Само че ние сме известни като най-корумпираната държава и държавата с най-висока сива икономика… Защото преди малко чух, това е нашият комисар в ЕС, който е българин и който твърди, че сивата икономика в България не само не намалява, а расте и вече надвишава официално 38%, а неофициално е над 50%.

Какво искате от такава държава? Такава държава не може да просперира. Няма как. Това означава, че нашата администрация не си върши работата. А защо не си върши работата? Ние още от 2004 г. говорим за електронно правителство. Похарчиха се милиони евро за това електронно правителство, но него го няма. Няма го, защото ако го има, всичките тези неща ще отпаднат, нали.

И няма да има нито корупция да речем в сделките, нито ще има лъжливи болнични, нито ще има лъжа по отношение на работното време или на заплащането. Всичко ще излезе на бял свят.

- Госпожо Зайкова, защо пенсионната ни система е в състояние на постоянен дефицит?
Вижте, има две неща. Първо – доходите в България, колкото и да говорим, че ги увеличаваме, България е с най-ниски доходи. Когато ти правиш отчисление от малко пари, естествено че в пенсионната система постъпват малко пари.

А когато и лъжеш, и когато мамиш с да речем минимална работна заплата, с 4-часов работен ден, постъпленията са още по-малко. И държавата е принудена някак да се справя, не Бойко Борисов и не държавата вади от джоба си. Това са парите от нашите данъци, с които се допълва дефицита в социалната система. Дали е пенсии, дали са обезщетение, няма никакво значение.

Важното е, че от тези данъци, които ние плащаме, вместо те да отидат за развитие да речем на нови технологии, нова техника, от което ние да печелим – те отиват в социалната система или отиват за раздаване на социални помощи. Извинете, но България е страната с най-ниските възможности за потребление.

Това означава, че хората не се дохранват, хората не се отопляват както трябва и че вместо ни се дават парите в социални помощи, не е ли по-добре хората да получават високи доходи и да могат да се грижат за себе си, и да получават след това високи пенсии, ама ние сами ги потискаме. Погледнете, всички онези млади хора, IT специалисти, които получават високи заплати, получават 5-6, 10 хил. лв. и дай Боже повече да получават, те са обречени на мизерни пенсии.

Обречени са на мизерни пенсии, защото имаме таван. Таван имаме на максималния осигурителен доход от 3 хил. лв. Тоест той може да получава и 10 хил. лв., но го осигуряват на 3 хиляди. И те са обречени в бъдеще на мизерни пенсии. Дори тези млади хора, които наистина получават високи заплати и които си ги заслужават.

- А кои са факторите, които ще влияят в бъдеще върху пенсионната система у нас и върху определянето на пенсията?
Вижте, тя поначало пенсионната ни система е дълбоко сбъркана. Дълбоко сбъркана е защото капиталовия фонд, тези които са родени след 1960 година, не такива като мен, а такива като вас, които са родени след 1960 г., те се осигуряват в два стълба. Единият е в НОИ, като там е голямата част от осигуровката, тя и без това не е голяма, но голямата част от осигуровката отива там и само или 7%, зависи кога ще се пенсионира лицето, отива в капиталовия фонд.

Не само, че отиват в капиталовия фонд, ами как да ви кажа, неудобно ми е, но ще го кажа. В капиталовия фонд това са парите, които той си събира, но тези пари му се намаляват всяка година, защото му се взимат такси. Такси за управление, нали, и когато дойде ред да му се плаща вече пенсия след 2021 г. първата кохорта жени ще получат пенсия, те ще им взимат такси за всяка транзакция, както взима всяка банка.

Освен това самите фондове от закона са подтиснати и те не могат да участват в рискови операции, така че да увеличават по много този капитал. И трябва честно да кажем, че до преди няколко години, преди 3 години фондовете бяха под вода. Тоест имаха отрицателна доходност. От 3 години насам вече имат положителна доходност, но тя е много ниска – 3-4 процента, а ни предстои рецесия, криза. И не се знае до 2040 г., когато първата кохорта ще си взима пълна втора пенсия, какво ще стане с тези пари.

Вярно, има резервен фонд, който се грижи за това да не стават големи бели, т.е. ако някой фонд загази да бъде допълнен. Но този резервен фонд е много малък. И за съжаление има само 3 млрд. в него, което е абсолютно недостатъчно, дай Боже да се понапълни. Но така или иначе нещата са до 2040 и горе-долу до тогава могат да се закрепят. Но ако ние не направим реформа в пенсионната система, т.е. не дадем възможност на самия пенсионер той да реши – да, аз си давам моите пари, които са си мои и които стоят там в капиталовия фонд, но аз искам да реша и мога да реша тези пари да се управляват малко по-рисково, така че да имат по-висока доходност.

Човекът ще реши дали и кой да му управлява парите, а не работодателя. И второ – дали иска по-рисково да му се управляват парите или е съгласен да получава там едни мижави стотинки. Има много неща, за които може да се говори, но нашата пенсионна система се нуждае от генерален ремонт.

Само че пенсионните системи са инертни системи и бъркането в тях и резултатите след това изискват време. А време нямаме. Ако някой има смелостта да направи някаква реформа, трябва да я направи в началото на мандата на следващото правителство, тоест 2021 г. Защото при три правителства едно след друго нищо не се правеше.

И така вървеше пенсионната система на самотек, и накрая какво излезе, че сборът от двете пенсии е по-малък, ако ти си оставиш парите в НОИ. Което е пълен абсурд, разбира се, но е така.