Да се създаде институцията на специален Здравен омбудсман на републиката, който ще защитава само и изключително интересите на пациентите. Това предлагат партиите Лидер и “Новото време”. Те настояват и да се намали броя на министерствата.
С цел подобряване качеството на административните услуги правителството трябва да има по-малко министерства и министри и да функционира, като ефективен колективен орган, с ясно взаимодействие между отделните институции. Много от дейностите на министерствата сега се дублират и в резултат на това задълженията и отговорностите се размиват, а координацията и контролът стават невъзможни. Лидер и &ldquo;Новото време&rdquo; предлагат да се обединят министерствата на здравеопазването и социалните грижи. Така един много изострен проблем на голяма социална група хора може да бъде решен. Безплатните лекарства да се насочат към бедните хора, а не както досега се разпределят&ndash; по видове заболявания, вместо по социален статус на болните. За повече ефективност на държавната администрация Лидер и &ldquo;Новото време&rdquo; предлагат по-малка държавна намеса в икономиката и обществото. Да се прехвърлят ресурси и изпълнителски компетенции на децентрализираните и самоуправляващи се местни общински и държавни служби и органи. Ние предлагаме още редовна атестация и повече стимули за държавните служители, които работят ефективно. Мораториум върху уволненията в държавния и общинския сектор. Според тях &bdquo;тоталната партийна подмяна&rdquo; на държавните и общински служители при всеки мандат само спира процесите за развитието на една модерна и работеща в името на гражданите държавна администрация.<br /> Да се ограничи и опрости раздробената нормативна уредба &ndash; по-малко, но по-точно прилагани закони и ясни правила. За въвеждане на реално работещо електронно правителство, независима държавна администрация, прозрачност и контрол навсякъде настояват Лидер и Новото време. /БЛИЦ<br />