За осигуряване на нормално провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 07.06.т.г., Ръководството на МВР е разпоредило на звената “Български документи за самоличност” да съдействат на всички български граждани, които желаят да упражнят правото си на глас.
Във връзка с това, звената за издаване на документи за самоличност ще работят с увеличено натоварване в седмицата преди изборите и на пълен работен ден на 06.06.т.г. и 07.06.т.г.<br /> В седмицата преди изборите е създадена необходимата организация, която да позволи на гражданите, на които личните карти и валидните граждански / зелени/ паспорти са изгубени, откраднати, повредени или унищожени, както и на тези, чиито заявления за издаване на лична карта са в процес на обработка, да упражнят правото си на глас. На всеки гражданин, който пожелае това, в зависимост от конкретните възможности ще се ускори издаването на заявената от него лична карта или ще му бъде издадено удостоверение за загубен/ откраднат / унищожен документ за самоличност / лична карта или граждански паспорт/, който да послужи само пред секционната избирателна комисия в деня на изборите./БЛИЦ<br />