ГЕРБ сигнализира ЦИК и РИК-София, че на територията на район Оборище има допълнително вписани граждани за участие на изборите, като с адресна регистрация на ул. Искър №6 и ул. Веслец №6 в 01 СИК има 1000 души, а на ул. Веслец №27 в 07 СИК е адресната регистрация на други 200 души. Това съобщиха от ГЕРБ.
Според проверка на ГЕРБ сградата на ул. Искър №6 е необитаема от дълго време, а домът на ул. Веслец №27 е невъзможно да побере 200 живущи лица. <br /> ГЕРБ сезира РИК-Шумен за изборни нарушения. В избирателна секция с. Пристое, общ. Каолиново, масово се практикува и правят опити в стаичката за гласуване да влизат по две лица за гласуване под претекст, че едното се нуждаело от придружител без да се представят документи зa това. И двете лица гласували едновременно. <br /> В село Пет могили, община Никола Козлево ситуацията е сходна. <br /> Също така в това населено место &ndash; с. Пет могили председател на една от секциите се е снабдил с пълномощно за представител, удостоверение за застъпник и друг такъв документ по принцип, даващ право да се посещават и следи за спазването на закона в отделни избирателни секции. В настоящия случай обаче председател на една избирателна секция не може да е и застъпник, пълномощник или в друго такова качество да обикаля и в другите избирателни секции. <br /> В същото населено место предизборния щаб на ДПС се намира на не повече от 50 м от избирателната секция, а съгласно закона отстоянието следва да е не по &ndash; малко от 100 м.<br /> Уведомен е дежурния представител на МВР, но и той не оказва адекватна реакция, а заявявал, че следва да бъде уведомен от председателя на РИК-Шумен. <br /> В избирателна секция №68 в Шумен председателката на секционната комисия отказва да дава информация за лицата гласували с издадено им удостоверение за гласуване в друго населено место и дописани в избирателния списък.<br /> В избирателна секция №74 в Шумен председателката на секционната комисия отказва да дава информация за лицата гласували с издадено им удостоверение за гласуване в друго населено место и дописани в избирателния списък.<br /> В избирателна секция с. Тимарево, общ. Хитрино са налице нарушения. Активисти на ДПС открито агитират за гласуване за ДПС &ndash; за кого и как да се гласува, кой номер да се зачеркне, като тази агитация се извършва пред вратата на изборната секция. Въпреки направената забележка действията са продължили. Друго нарушение се изразява в обстоятелството, че директно в изборната секция се дават билети за автобусите, които ще връщат хората в Турция.<br /> В избирателна секция с. Тодор Икономово, общ. Каолиново председателят на секционната комисия е разрешил Юзуф Назиф Сали и съпругата му да гласуват с удостоверения за гласуване в друго населено место издадени от Турция.<br /> В избирателна секция с. Загориче, общ. Каолиново на близо 40 човека се отказва възможността да гласуват, защото имало списък издаден от МВР, който включвал лицата. Този списък не сочел причината и основанието за невъзможността да гласува съответното лице.<br /> В избирателна секция №21 при ОУ с. Тодор Икономово, общ. Каолиново представители и застъпници от други партии гласуват с декларация, която е за служебните лица.<br /> В избирателна секция №15 с. Ясенково, общ. Венец председателят на секционната комисия постоянно разрешава в стаичката за гласуване да влизат лица с придружители, като няма данни за такова придружаване. Въпреки, че е отправено предупреждение на председателката за това нарушение тя не преустановява това.<br /> В Свищов има случай, при който кметът Станислав Благов е посещавал избирателните секции №12, № 13, № 14 и № 16 и е разговарял с членове на секционните комисии. Според закона обаче, в изборните помещения по време на изборния процес могат да присъстват само застъпници, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти. <br /> 45-годишен активист на ДПС обикаля махалите на село Горно Кирково и раздава гащеризони на местните жители с уговорката да гласуват за неговата партия, алармират оттам. <br /> В чернооченското село Ночево пък кметът затворил секцията и поканил членовете на комисията на чеверме, а застъпниците оставил да чакат пред затворената врата на СИК. <br /> В с. Гъмзово, общ. Брегово, член на СИК раздава на гласоподавателите белязани с молив бюлетини. <br /> В СИК № 85 в с. Дружба зам.-председателката на СИК в началото на изборния ден е гласувала с удостоверение, като преди около 20 минути е установено, че същото лице е упражнило право на вот вместо своята баба. Установено е, че последната не е присъствала в изборното помещение, а е била подписана в избирателният списък от зам.-председателката на СИК №85. Това е станало със знанието и без противопоставянето на членовете на съответната СИК и води на извода за предварително решаване на избора.<br /> Политическа Партия ГЕРБ сигнализира РИК-Разград за изборни нарушения. <br /> В село Мъдрево община Кубрат около 16 часа секретарят на секцията Сюлейман Мустафа Садула извлича информация от секционния протокол за негласувалите избиратели и я предава на представляваната от него политическа партия, което съставлява нарушение по смисъла на ЗИНП.<br /> В Суворово членове на СИК съобщават извън секцията имената на негласувалите от списъка, устно и на листчета.<br /> В секция №56 в район Одесос на Варна председателката на СИК от ДПС отказва проверка за достоверност на удостоверенията за гласуване преди да види лично решението на ЦИК.<br /> В секция № 7 на гр. Аксаково членове на СИК са констатирали 4 броя неистински удостоверения за гласуване, всичките издадени от район Одесос на Варна.<br /> Кметът на село Леденик Марин Кафадаров е купувал гласове в полза на РЗС, като е давал сумата от 25 лв. на човек на гласоподаватели. <br /> Затова ГЕРБ &ndash; Велико Търново изпраща жалба до прокуратурата. <br /> В жалбата приложено се изпраща и видеоматериал. В него се вижда как жена от ромски произход посочва номер 1 в бюлетината и казва, че кметът на селото й е казал да гласува за партията с този номер. <br /> От ГЕРБ настояват да се вземат неотложни и спешни мерки по предотвратяване на нарушенията и предотвратяване на по сериозни сблъсъци и инциденти. /БЛИЦ<br />