Окръжният съд във Векшьо, Швеция, осъди 6 българи за трафик на хора за просия, пише местното издание thelocal.se. Друг българин пък бил съучастник на групата и ги подпомагал. Осъдените водили други българи и ги карали да просят. С решението на съда шестимата трафиканти са осъдени ефективно на затвор в срок от година и половина до пет години и половина, в зависимост от тяхната съпричастносткъм престъплението.

Пред магистратите 9 свидетели - жертви на трафик - признали, че са били доведени в страната и експлоатирани да просят в южните части на Швеция.

Ако "работниците" не успявали да изпросят достатъчно пари, те били нападани и "работодателите" им давали по-малко храна.

Според данните сред жертвите имало и бременна жена, която загубила детето се. Тя също била нападана. 
Съдът обаче не е събрал достатъчно доказателства, че точно това е причината за помятането.

"Все пак, разбира се, е много сериозно да посягаш на бременна жена", пише в решението на съда.

Установено е и че някои от жертвите на трафика били вербувани с фалшиви обещания. Осъдените трафиканти пък ги примамвали с това, че някои от тях живеят в мизерни условия в домовете си в България.

Определението на съда обяснява, че не е извършено криминално престъпление в частта, в която българите са били карани да просят. Трафикът на хора, от друга страна обаче, е криминално деяние.

С решението на съда трафикантите също така трябва да заплатят обезщетения на експлоатираните в размер между 20 000 и 65 000 крони.