Кметът на община Златица е обвинена в престъпление по служба още на 15.03.2017 г. Исканията на Специализирано звено „Антикорупция“ - СГП  за отстраняването й от длъжност и за претърсване и изземване в общината не са уважени от Окръжен съд – София, но разследването е пред приключване
 

            По повод депозиран до главния прокурор сигнал от двама народни представители и политолог, с приложен доклад от АДФИ, за действията на кмета на Община Златица, от които за Общината са настъпили щети в особено големи размери, пресцентърът на ПРБ съобщава:

Приложеният към сигнала доклад на АДФИ е постъпил в прокуратурата и е оценен от Окръжна прокуратура – София като законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление по служба, поради което с постановление от 31.08.2016 г. ОП –София е образувала наказателно производство.

С постановление на главния прокурор от същия ден - 31.08.2016 г. е разрешено разследването по досъдебното производство да се проведе в друг съдебен район и е възложил то да се ръководи от СЗ“Антикорупция“ - СГП.

На 15.03.2017 г. Специализирано звено „Антикорупция“ – СГП привлече като обвиняема Магдалена Иванова – кмет на община Златица за престъпление по служба, с което общината е ощетена със сумата от 1 056 806.44 лева, уточнява от Прокуратурата.

Тя е обвинена в това, че на 18.03.2014 г. в гр. Златица, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Златица, е нарушила служебните си задължения, регламентирани в Закона за обществените поръчки и от извършеното деяние са настъпили значителни вредни последици от имуществен характер – ощетяване на бюджета на общината със сумата от 1 056 806.44 лева  - престъпление по чл. 282, ал. 2 във вр. ал. 1  от НК.

        На 18.03.2014 г. Магдалена Иванова е сключила допълнително споразумение към договор за строителство от 05.02.1992 г. с търговско дружество с приложена към него количествено стойностна сметка за 2 108 885.04 лева с предмет „Разширение на училище в кв. 72 гр. Златица“.


Вместо да проведе процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на обекта, каквото е длъжна да стори в качеството си на възложител на обществени поръчки, 22 години по- късно Иванова е сключила анекса към договора, като е целяла по този начин да се облагодетелства търговското дружество.

Разширяването на училището представлява изграждането на топла връзка между отделни корпуси на училището в гр. Златица. С това разширение се е целяло да улеснят децата, като да се хранят в стола на училището, вместо да се придвижват пеш до стола на социалния патронаж в гр. Златица, който се намира на няколко километра от учебното заведение.

Цялата сума по договора - 2 108 885.04 лева е изплатена на дружеството, но и до момента ремонтът не е приключил и не е пусната в експлоатация изграждащата се топла връзка.

Изготвената по делото строително техническа експертиза е установила, че общината е заплатила цялата сума  по допълнителното споразумение от 18.03.2014г., но не са извършени или са извършени некачествено дейности на обща стойност 1 056 806.44 лева.

Магдалена Иванова е с мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 10 000 лв.

По делото са разпитани в процесуалното качество на свидетели множество лица, извършен е оглед в сградата на училището в гр. Златица, назначена и изготвена е строително-техническа експертиза; изискани и приложени са документи от Министерски съвет, Министерство на финансите, община Златица, НОИ, Камарата на строителите, НАП, ДНСК, служба по вписванията, множество банки.

На 17.03.2017 г. прокурор от СЗ “Антикорупция“- СГП поиска от Окръжен съд София да отстрани от длъжност кмета на община Златица Магдалена Иванова до приключване на наказателното производство. Това искане бе оставено без уважение, тъй като нямало опасност обв. Иванова да затрудни разследването.

На 28.02.2017 г. и на 08.03.2017 г. СЗ“Антикорупция“- СГП внесе две искания за даване на разрешение за претърсване и изземване в община Златица, но и тези искания бяха оставени без уважение, тъй като според съда разследващите изискват документи от общината, които тъй като били изпращани на други институции, няма пречка да се изискат от съответните други ведомства. Това доведе до забавяне на разследването.

Независимо от затрудненията в процеса на събиране на доказателства, разследването по делото е на своя финал и ще приключи в максимално кратки срокове.

Постъпилият сигнал от народните представители главният прокурор ще изпрати за приобщаване към материалите по делото.
 
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!