Последните дни в енергийния сектор отново е актуална темата с търговете за студен резерв, чиято цел е да гарантират енергийната сигурност на страната в моменти, когато е изправена пред трудности поради природни бедствия, форсмажорни обстоятелства и аварии в съоръженията.
Впечатление прави един от евентуалните участници в търга, а именно ТЕЦ Свищов, който миналата година бе изключен от „надпреварата“ поради липса на техническа готовност. Тази година Дружеството участва в тръжната процедура, но интересният въпрос е защо, как и кой го е допуснал?
ТЕЦ Свищов не работи от началото на 2016 г., а от около година не осигурява и студен резерв. Единствените, работещи хора там са от охраната на обекта.


Освен липсата на какъвто и да било производствен персонал, друг основен проблем е и тоталното неспазване на националните и европейските екоизисквания. В ТЕЦ-а не са изградени задължителните сероочистващи инсталации, не се спазват и правилата, отнасящи се до серните и азотни окиси. Съгласно Преходния национален план след няколко месеца изтича срокът, в който ТЕЦ Свищов има право да работи без сероочистваща инсталация, а към момента дори няма заявени инвестиционни намерения за изграждане. За сравнение останалите предприятия, отдаващи мощност за студен резерв, като Марица Изток-2, ТЕЦ Бобов Дол, Брикел имат такива съоръжения. Единствено ТЕЦ Русе в момента стартира изграждането на сероочистка, като съгласно изискванията това трябва да се случи до края на 2019г. Допускането на подобен участник е изцяло в разрез с водените дискусии на ниво Европейски съюз относно дерогациите и преходния период за въвеждането на новите екоизисквания.
Любопитно е как един неработещ ТЕЦ без никакъв персонал е допуснат в подобен търг и кой точно го е позволил?

Няма ли в България по-надеждни енергийни Дружества, които да разполагат с необходимите ресурсна обезпеченост, персонал и добре обучени специалисти?
Собствеността на ТЕЦ Свищов се свързва с лицето Борислав Лоринков. Други негови дружества са Видахим и търговецът на ток „Енерджи Маркет“ АД.

В края на 2015г. ТЕЦ Видахим бе затворен поради огромната си задлъжнялост и бе нарязан и продаден за скрап. В средата на 2016г. вицепремиерът Томислав Дончев оповести, че Видахим дължи 70млн.лв на Държавата.  Според запознати Лоринков е изградил схема, в която са замесени множество лица, сред които синдици и ЧСИ, чиято цел е да се облаготелстват от фалита. Възможно е в момента да се извършва същото и с ТЕЦ Свищов.
Любопитно е и че основна част от приходите на „Енерджи Маркет“ АД идват от държавни поръчки и често се работи в консорциум с други известни българи.

Интересна е и свързаността на Лоринков с Георги Христозов, който бе в ръководството на БЕХ и Мини Марица Изток. Освен това често се говори и за близките му отношения с Цветан Василев. По времето на НДСВ Борислав Лоринков реализира приватизацията на „Видахим“ чрез своя доверен партньор Георги Христозов, чиято приятелка Севдалина Димитрова е назначена за изпълнителен директор.

През 2015г. името на Христозов бе замесено в грандиозен скандал. Схемата била такава, че на свободния пазар на електроенергия бе създаден изкуствен дефицит и част от фирмите, сред които „Енерджи Маркет“ АД изкупували енергия при съмнителни условия на преференциални цени. Останалите търговци били принудени да купуват недостигащата им енергия от „Енерджи Маркет“ АД на значително завишени цени.
Очевидно г-н Лоринков с помощта на брилянтно изградените си контакти е уредил и участието на ТЕЦ Свищов в търга за студен резерв.
 
Вероятно всички тези въпроси ще останат без отговор, а дружества като споменатите ще продължават по неведоми пътища да получават пари от държавата.
 
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!