Гадаенето по линиите на ръката е много интересно и увлекателно занимание, но изисква търпение и известни познания. Малко известен факт е, че се гадае по активната ръка на конкретния човек. Ако сте десничар, ще разгледате дясната ръка. В случай че сте левичар, тогава съдбата ви е отбелязана върху лявата ръка. 
Най-важната линия върху дланта е кривата на сърцето. Всяко гадаене стартира именно от нея, защото тя носи основната информация за човека. Обикновено линията започва от средата на дланта - точката, с която се нанасят каратистките удари (точка I на снимката).

Завършва в зоната срещу средния пръст и показалеца (точка II на снимката). Гадаенето се извършва според точното мястото, на което завършва кривата. Възможни са три варианта: 
 

Първи вариант: линията на сърцето завършва между  средния пръст и показалеца. Хората с такава крива са открити, сърдечни и дружелюбни.

Те помагат на другите и правят много добрини. Обичат да даряват - средства, време и любов. Хубавото е, че умеят да не забравят за себе си. Хората с линия на сърцето между двата пръста са балансирани и стабилни личности. 

Втори вариант: линията завърша срещу средния пръст. Хората с изместена към средния пръст линия държат повече на себе си, отколкото на другите. Те внимават винаги да са задоволени и нищо да не им липсва.

Собствената личност заема първостепенно значение. Едва когато личните проблеми са решени, хората от този тип могат да обърнат внимание и на чуждите тегоби. Те не отказват помощ или подкрепа, но само ако имат време за благотворителност. 

Трети вариант: линията завършва срещу показалеца. Притежателите на подобна крива са склонни към перфекционизъм. Те изискват от себе си да бъдат идеални и съвършени. Същото изискват и от околните. Склонни са на крайности.

Този тип хора помагат на другите, защото така правят добрите хора. Те са обществени личности, защото считат обществената ангажираност за правилна.

Те участват в благотворителни акции, защото е правилно да се участва. Тичайки подир идеалите си, често забравят, че зад каузите стоят истински живи хора със своите истински потребности.

Източник: Марица.бг