Вече почти няма човек, който да не си е вързал червен конец на ръката за здраве, късмет и защита срещу злото. Според някои поверия жените трябва да си връзват кончето на лявата ръка, тъй като тази страна символизира женското начало, а мъжете - на дясната, тъй като се възприема като символ на мъжествеността.
Възрастни хора твърдят, че вързан на лявата ръка червен конец предпазва собственика си от зли магии и лоши очи, а ако е на дясната, го защитава от собственото му неблагоразумие. Последователите на кабала казват, че червеният конец трябва да се слага само на лявата ръка, защото злото атакува винаги от ляво.

Червеният конец се връзва от най-старата жена в къщата. Друго условие е да бъде сложен от човек, който ти мисли само доброто. Ако конецът се скъса, значи някой ви е урочасал и гривната е приела негативната енергия. Със скъсването си тя отърсва човек от злото.

С гривна от червени нишки се окичват тези, които са най-уязвими и слаби – малките деца, родилките, младите невести, по-възрастните, както и на тези, чиито красота, успехи и щастие могат да предизвикат завист. Някои вярват, че амулетът предпазва от лицемерите, завистниците и лошите очи. Смята се, че сините, сивите и зелените очи изпращат лоша енергия. Хората, които са преживели голямо нещастие, също могат да урочасат, дори без да имат съзнателно намерение.

В миналото хората са връзвали конче, за да предпазват близките си от болести, за да гонят духове и да противодействат на черните магии. Червен конец се е слагал и на животните, за да бъдат здрави.