По данни на МОТ в световен мащаб 35% от жените са жертви на пряко насилие на работното място, а между 40 и 50% от тях са обект на нежелани сексуални подмятания, физически контакти или други форми на сексуален тормоз. 45% от жените в ЕС твърдят, че са били жертви на основано на пола насилие. Между 40 и 45% съобщават, че са били обект на сексуален тормоз на работното място.

Счита се, че в Европа всеки ден седем жени умират вследствие на основано на пола насилие.

Световното синдикално движение гласува Конвенция за насилието и тормоза в света на труда. Това се случи по време на юбилейната сесия на организацията в Женева.

Сред основните инициатори за приемането на тази конвенция беше председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, а президентът на КНСБ Пламен Димитров беше вицепрезидент на сесията от името на работниците, посочват от конфедерацията.

Конвенцията цели да прекрати насилието на работното място чрез законодателни промени, информационни кампании и мерки.

От КНСБ съобщават, че в документа се определят по-точни дефиниции на основните термини "насилие и тормоз" и "насилие по полов признак". Разширява се определението за "работник", така че да обхваща всички дейности, които могат да се определят като работа - с или без традиционните договорни отношения - и да включва дори хората по време на отпуск; стажантите; търсещите работа; уволнените и временно отстранените от работа лица. Понятието "работно място" е заменено с израза "сфера на труда", която включва и всички трудови дейности, придвижването до и от работното място; отражението на домашното насилие върху работния процес.

Последиците от насилие на работното място могат да включват:

  • Компенсации, правни такси и разноски, според националното законодателство
  • Правото да напуснеш работното място с компенсации
  • Правото да бъдеш съден от юридически орган с опит в такива дела