На всеки може да се случи - пътувате и просто изпускате полета си. Но дори и тогава има как да решите проблема. Ето няколко начина, които ще ви помогнете да се справите в една такава стресова ситуация. 

Какво може да предриемете в такъв случай, четете на pochivka.bg.