В редица региони на нашата планета през последните години все по-често се отчитат аномалии с температурата. На Земята периодично се случват големи горски пожари, а количеството автомобили постоянно се увеличава.

Всичко това ни кара да се замислим за необходимостта от предприемане на мерки за намаляване на вредните емисии в атмосферата. 

Според статистиката над една четвърт от емисиите на СО2 в атмосферата на Земята към днешен ден се пада на транспорта. По този начин, за да намалим съдържанието на въглеводород във въздуха, човечеството ще трябва на първо време да намали транспортните средства, работещи с бензин, газ и дизел. 

Както е известно, в зората на автомобилостроенето много от колите са работили на пара. И експертите еколози се заинтересуваха от въпроса за това, дали не може тази технология да помогне за решаването на проблема с СО2 в наши дни.

Защо парните коли изгубиха пред бензиновите 

За ад научите повече, посетете auto.blitz.bg.