Социалните мрежи прегряват около нова задача за правилата за движение по пътищата. Масово се споделя и коментира картинка на кръстовище с четири автомобила със специален режим на движение обърква потребителите. Потребителите спорят кой трябва да мине пръч - линейката, пожарната, полицията или правителствен автомобил.


Повечето коментари се въртят около тезата, че първо трябва да мине линейката, защото ще спаси живот, според някои обаче предимството трябва да е за пожарната, тъй като може да се касае за помощ на повече хора.


Според закона Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:
1. да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;
2. да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;
3. да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;
4. да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин.

Преди няколко месеца друга задача, но от листовки, занимаваше умовете на водачите. Тогава трябваше да стане ясно отново кое превозно средство има предимство между кола и автобус, като объркването бе заради пътните знаци, маркировката и светофара.