Отглеждането на деца изисква прилагането на добри родителски техники, както и избягването на лошите навици.

Положителната представа за тялото помага на децата да се развият в социално отношение. Качествено прекараното свободно време с децата също така им помага в училище, пише Business Insider.

Също толкова важно обаче е да се избягват и грешките, които могат да ограничат социалното, физическото, емоционалното и  интелектуалното развитие на детето.

Родителите на неуспелите деца може би споделят тези 6 общи неща:

Те са авторитарни. Авторитарните родители не насърчават откритата комуникация. Те поставят изисквания, без да обяснят защо. Проучване показва, че когато тези родители проверяват домашните на детето си, това се отразява негативно на цялостното му представяне в училище.

Родители, които позволяват на децата си да гледат телевизия, когато са много малки. Учени твърдят, че децата, които гледат повече телевизия, е по-малко вероятно да са активни в клас и имат по-ниски резултати по математика.

Родители, които много крещят на децата си. Крещенето, използването на нецензурни думи и обиди може да има същите отрицателни ефекти, както физическото дисциплиниране.

Те са от така наречените родители-хеликоптери. Проучвания установяват връзка между родителите, които упражняват прекалено голям контрол и по-високите нива на безпокойство и депресия у децата им. Резултатите сочат, че тези деца не са толкова отворени към нови идеи и са по-стеснителни.

Родители, които са емоционално отдалечени. Това поведение може да допринесе за: поведенчески проблеми, несигурност и емоционални затруднения.

Родители, които имат навика да пляскат децата си. Първокласниците, които вече имат поведенчески проблеми, са дори още по-буйни, ако родителите им са имали навика да ги напляскват. Боят се свързва още с проблеми с психичното здраве и познавателни затруднения.