Любовта не е просто връзка със специфичен човек; тя е отношение, ориентация на характера, която е определена от връзката на личността със света като цяло, а не по отношение на един „обект“ на любовта.

***

Любов — това е единственият разумен и задоволителен отговор на въпроса за смисъла на човешкото съществуване.