От училище знаем, че лявата страна на мозъка или лявото му полукълбо контролира дясната страна на тялото и че дясното полукълбо контролира лявата страна на тялото, но ново изследване показва, че всъщност нещата никак не са толкова прости и трябва да се имат предвид редица допълнителни факти. В продължение на десетилетия учените се опитваха да докажат, че не само контралатералната страна на мозъка играе роля в движението на тялото, но и ипсилатералната, т.е. – онова полукълбо, което е от същата страна на тялото, където се случва движението.

“Нашите резултати показват, че ипсилатералното полукълбо допринася сериозно за изпълняването на двигателните функции. Комплексните движение на тялото се управляват и от двете полукълба, а не само от срещуположното” коментира невроученият Ерик Лойтард. Учените са използвали алгоритъм, базиран на изкуствен интелект, който е анализирал невронните сигнали в мозъка на четирима доброволци с имплантирани електроди. Софтуерът е открил, че телесната кинематика е равномерно разпределена и по двете мозъчни полукълба.

Източник: Science Alert