ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ: 


Като разместиш буквите на КОВИД 19 се получава 19 ВОДКИ.

***

Мъж пише на жена си от командировка:
"Любима моя, този месец не мога да ти пратя пари. Пращам ти вместо това 100 целувки".
Жената отговаря:
"Мерси любими за 100-те целувки.
Ето отчет за разходите:
1. Млекарят се съгласи на 2 целувки за бутилка мляко на ден.
2. Елеткротехникът се съгласи едва след 7-мата да оправи телевизора.
3. Хазяинът идва всеки ден за неговите си 3 целувки.
4. Бакалинът не се нави само на целувки. Наложи се да дам нещо отгоре, мръсникът му с мръсник!
5. Засега разходите са 65 целувки. Не унивай, останаха ми 35 до края на месеца.
Да планирам ли същото за следващия месец? Хазяинът иска да вдигне наема! "

***

Задача:
Майката е по-възрастна от сина си с 21 години. След шест години тя ще е
пет пъти по-възрастна от него.
Въпрос: Къде е бащата?
Да приемем, че възрастта на сина е X, а на майката У. Значи:
Х+21 = У
След шест години ще имаме: 5 (Х+6)=У+6
Решаваме тази проста система от две уравнения и получаваме: Х= - 3/4
Следователно синът е на - 3/4 години, т.е. на минус 9 месеца, от което следва, че бащата в момента е върху майката.

***

Mъж се кара с жена си. В един момент и казва:
- Ти си идиотка!
Жената:
- Естествено, че съм идиотка, щото ако се бях омъжила за генерал, щях да съм генералша...- 

***

Иванчо пита баща си:
- Тате, нали вещици има само в приказките?
Бащата, поглеждайки към кухнята:
- Едно време и аз така мислех...

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
Преди сватбата мъжът нарича бъдещата си съпруга „мишленце", „пиленце", „котенце". С всяка изминала година след сватбата животните стават все по-големи и големи...

***

Жена получава подарък от съпруга си - много хубава рокля. Детето пита:
- Мамо, какъв е този плат?
- Това е коприна.
- Това дето се получава от един малък червей?
- Не говори така за баща си!

***

- Ядох кюфтета и сега ми е зле. Кой знае какво слагат вътре.
- Колко изяде?
- 37...

***

Главният лекар към пациента:
- Въведохме нови правила в болницата. Веднага след операцията вие трябва сам да станете от масата и да стигнете до стаята си. На следващия ден трябва да направите пет обиколки на болницата, а на по-следващия да пробягате десет мили. Имате ли въпроси?
- Да, докторе. А по време на операцията може ли поне за малко да полежа?

***

Вървят по полето Иванчо и баща му. Гледат едно магаре се качило върху друго и ...
Иванчо пита баща си:
- Татко, какво правят тези магарета?
Баща му отговаря:
- Това отгоре е болно, а това отдолу го носи.
Гледа Иванчо ту магаретата, ту баща си и му казва:
- Ех, тате и в живота е така - ти гледаш да му помогнеш то гледа да те изклати.