Равноправието между половете не съществува в много страни по света. Оказва се, че все още има държави, в които за жените съществуват забрани да упражняват дадена професия.
В Русия над 400 професии са забранени за жените под предтекст, че са вредни или опасни, пише dariknews.bg.

Вижте 10 професии, забранени за жените в Русия

Дърводелец
Дърводелството не е женска професия в необятната страна.

Коляч
Ограниченията действат при работа с говеда и свине.

Водолаз
В Русия жените могат да се гмуркат единствено за удоволствие.

Дървосекач
Дървосекачеството не е женска работа.

Тракторист
В Русия е забранено жените да работят като тракторист и булдозерист, както и не могат да оперират с товарни и машини и камиони.

Носач на багаж и оператор на количка за багажи на летищата
Тази работа е забранена за жените в Русия.

Боцман
В Русия жените не могат да работят като боцмани, матроси, шкипери и помощник-шкипери.

Шофьор на автобус
На жените се забранява да управляват автобуси, освен в случаите, когато става въпрос за градски и крайградски линии.

Машинист
Рускините не само не могат да управляват парен и дизелов локомотив и електричка, но и не могат да бъдат помощник-машинисти.

Вижте още във видеото: