Веганите не ядат мед, защото процесът по осигуряването му включва мъчителни за пчелите практики. В пчелната индустрия мъжките стършели се обезглавяват, извлича се пчелната им сперма и се инжектира в женските пчели майки и това е процес на изнасилване.
Коприната е смърт, защото копринените буби се сваряват живи.

Млякото е изнасилване и съсипани от експлоатация крави.

Яйцата са кражба и робство.

Ездата е деформация, експлоатация и робство. Деформира и причинява трайни физически увреждания на гръбначния стълб на конете и камилите. Слоновете са дресирани при изключителни мъчения.Веганите са против и кучетата водачи за незрящи, защото преминават изключително жестока и мъчителна дресировка, а след това се експлоатират.

Против са и полицейските кучета, защото са дрогирани – дават им се наркотици, за да могат да ги надушват.

Ако храните котката си със специална храна за домашни любимци, ще си навлечете възмущението на някой веган. Те изтъкват, че храната за кучета и котки се прави от смлени птици.Добивът на вълна веганите класифицират като експлоатация, кражба и жестокост.

Още по-висока степен на тревога се бие за пуха и перушината, чиито добив веганите определят като безмилостна жестокост, тъй като „гъшият пух се скубе, докато животните са в съзнание, без каквато да е упойка или обезболяващо“.

Бонус: Макар и веганите да дават гласност на една позитивна кауза, каквато е защита правата на животните, малка част от тях не се свенят да я бранят с тежки думи в социалните мрежи. Така например наричат хората, хапващи месо... мършояди.