Хиромантия метод за "гадаене" и анализ на характера, основаващ се на линиите, формата, големината и особеностите на човешките длани. Тази система за пророкуване навярно е възникнала в Индия и датира най-малко от преди 5000 години. Тя се е практикувала в древен Китай, Тибет, Персия, Месопотамия и Египет.

Вижте какво сочат тайнствените линии на ръката:

Линия на сърцето

Сърдечната линия ни разкрива функционирането и състоянието на сърцето. Тя няма типично начало или край и варира в дължината си при отделните хора. Ако е ясно изразена е знак, че сте добър човек. Късата линия показва, че ще имате трудности във връзките и най-вероятно ще останете сами. Ако линията се извива надолу - ще имате живот, изпълнен с трудни взаимоотношения с околните, както и че характерът ви не е от най-приятните за другите.

Линия на живота и слънчева линия

Линията на живота огражда палеца. Ако по линията ви са се образували на места малки кръгчета, това са били периоди на трудности в живота ви. Те също могат да означават, че ще имате сърдечни проблеми или някакво заболяване. Също, че сте склонни да преживяване стресовите ситуации по-трудно.

Успоредно на линията на живота се намира слънчевата линия, известна още като линията на Аполон. Ако имате тази линия на дланта си, то вие сте успешен човек. Прекъснатата слънчева линия е сигнал за неуспехи и фалит, а ако е вълнообразна, че страдате от липса на доверие към хората.

Линия на съдбата

Линията на съдбата преминава точно през средата на дланта. Но ако нямате такава линия - животът ви ще бъде изпълнен със затруднения, дори бедност. Ако имате дълбока и ясно изразена линия на съдбата - ще натрупате богатство и ще имате успешна кариера. Ако от линията на съдбата ви излизат отклонения - ще постигнете невероятен успех и богатството ви ще расте.