В началото на своето съществуване Специалната школа на МВР-ДС "Г. Димитров" е бълвала стотици оперативни работници по ДС, завършили кратки курсове от един до три месеца. На всичко отгоре в школата не се е изучавало български език и много от служителите са влезли в нея неграмотни и са излезли такива. Това става ясно от архивни документи, съобщи сайтът desebg.com.

В строго поверителен доклад за подготовката и възпитанието на служителите при МВР от 1951 г. са признати редица слабости в процеса на обучение на служителите на МВР-ДС или на школниците.

Приемането на курсистите в школата в началото е ставали без приемен изпит. Посочено е, че отдел "Кадри" са "държали повече на бройката на курсистите, които е трябвало да съберат, отколкото да се интересуват от техните политически качества и делови признаци да растат в работата".

През 6 месечни курсове са преминали 380 оперативни работници, а през 8 месечни – 65 оперативни работници.

В учебната работа на курсистите е липсвала дисциплина като „Правна подготовка”. В доклада е посочено, че не се е изучавало български език и „много от служителите са неграмотни в това отношение”.