Една от най-дългите реки у нас извира от планината Витоша. Тази река има огромно значение в живота на страната. Тя е единствената естествена природна комуникация, свързваща София и Солун. Това е река Струма.

Струма е най-дългата река на Витоша. Тя е дълга 415,2 км, като 290 от тях са на българска територия. Така тя се нарежда на шесто място по дължина след Дунав, Искър, Тунджа, Марица и Осъм.

Тя извира на около 250 метра южно от най-високият връх на Витоша – Черни връх. Преминава през 3 области у нас – Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска.

Събира водите от всички западни склонове на планината Пирин. Долината на река Струма отделя Пирин от планините Влахина, Огражден и Малашевска.

Нейните води водят своят път през цели 48 населени места в страната, от които имаме 9 града. Въпреки, че след това тя преминава на територията на Гърция и се влива в Бяло море, там има само 5 села, които са разположени по нейното течение. Струма е основният приток и отлив на Бутковското езеро в Гърция.

Площта на водосборния басейн на Струма възлиза на 17 300 km2 и обхваща части от 4 балкански държави – България, Гърция, Северна Македония и Сърбия. Най-голям е делът на нашата страна, възлизащ на 10 797 km2, което представлява 9,73% от територията на страната. С тази си площ водосборният басейн на Струма е вторият по големина в България след този на Марица. 

Ето няколко любопитни факти, свързани с река Струма. Името на реката произлиза от нейното средновековно име Стримон. В Гърция тя се нарича така и до днес. Смята се че названието има тракийски произход - от тракисйката дума струм, която означава течение, река.

По времето на Османската империя реката се нарича още Карасу и Струма чай. Първото означава Черна вода от кара - черно и су - вода. Най-вероятно това име е свързано с цвета на водата, който е доста тъмен. Второто име означава Струма река, тъй като чай от турски се превежда като река.

Това е един от най-добрите райони за лозарство и винарство е точно по долината на река Струма.За този район са характерни основно червените вина като например мерло, каберно совиньон и широката мелнишка лоза.

По протежението на Струма има много язовири, като Пчелина и Студена. А също така и 14 водноелектрически централи. Най-голямата от тях е ВЕЦ Студена.

Пълноводието на река Струма я прави най-подходящата река за рафтинг и каяк в България. В началото на рафтинг сезона, ранната пролет, когато снегът се топи, тя гарантира много адреналин за по-смелите, а през лятото и есента предоставя спиращи дъха гледки в сърцето на уникалното Кресненско дефиле.

Източник: Sofia24.bg

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук