Парите са станали мярка, според която всеки определя своето положение. Още от древността са съществували практики и ритуали за привличане на пари, богатство и късмет. Вижте как да запазите и да умножите наличните си пари, а и да привлечете много повече:

Запазете най-едрата банкнота и не я харчете в продължение на една година. Познавачите заявяват, че колкото по-дълго я пазите у дома си, толкова повече пари ще привлечете.

Ако се разсипят монети от портмонето ви, най-добре да ги събирате с дясната ръка.

Най-неподходящият ден за връщане на дълг е понеделник. Ако го направите, никога няма да имате пари.

Не е желателно да харчите парите си в деня на тяхното получаване.

Най-добре е пари да се дават сутрин.

Не трябва да се дават пари назаем в понеделник и в неделя, защото могат да не ви ги върнат. Не трябва да се дават банкнотите разгънати, а да са сгънати на две.

Ако искате да привлечете енергията на парите, не оставяйте във вашия дом празни вази и шишета.

Не носете скъсани дрехи. Скъсаните дрехи носят бедност и няма да привлечете към себе си финансов успех.

В каквото и да вярвате, не забравяйте, че за да имате финансов успех, трябва да се отнасяте към парите си с уважение и респект.Източник: Дарик