Общинската избирателна комисия в Плевен отмени избора на общинския съветник Александър Николов, след като той три пъти не се е явил да положи клетва като такъв.

Решението на Oбщинската избирателна комисия е взето след постъпило искане от общински съветник от местна коалиция "Алтернативата на гражданите", с което се заявява, че Александър Богданов Николов, обявен за избран общински съветник, трета поредна сесия не се явява да положи клетва.

Излагат се съображения, че последица от това неявяване на Николов, който беше и кандидат за кмет, е уронване престижа на Общинския съвет, и че по този начин се пречи на работата на групата общински съветници от листата на местната коалиция.

Общинската избирателна комисия излезе с решение, че обезсилва издаденото удостоверение на Александър Богданов Николов и обявява за избран общински съветник Светослав Доков от същата коалиция. Решението подлежи на обжалване.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук