На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителите. На този ден преди 57 години за първи път са формулирани основните права на потребителите.

През годините с развитието на икономиката, глобализацията, отварянето на границите на държавите и свободното движение на стоки и услуги, нараства и значението на потребителската защита, пише Obekti.bg. Потребителите в Европейския съюз получават все повече права.

Всички тези права и редица други са гарантирани за потребителите от Европейския съюз посредством развитието на нормативната база и действащи контролни органи. Тях