Светият апостол Яков е един от дванадесетте апостоли на Христос. Когато Исус го повикал, той оставил рибарските мрежи и семейството си и тръгнал след него.

След като приел Светия Дух на Петдесетница, апостол Яков проповядвал евангелието по разни краища на света, та чак до Испания. Като се върнал оттам, евреите го посекли в Йерусалим.

Тялото му било отнесено в Испания, а на гроба му и до днес се случват чудеса на изцеление.