Житието и страданието на Свети Лаврентийтози човек е толкова вдъхновяващо и богато, че мнозина виждат в него своя пазител.

По различни причини и в различни краища на света той е патрон на пивоварите и винопроизводителите, месарите, ресторантьорите. Вярва се още, че светецът освен закрилник на готвачите е покровител още и на учениците, както и на подрастващите във възрастта на пубертета.

Днес и Източната, и Западната църкви почитат паметта му. След смъртта на император Максимиан (235 -238 г.) гоненията на християните за известно време били прекратени. Император Гордиан не преследвал вярващите, а неговият приемник Филип открито ги покровителствал. Но когато на императорския престол се възкачил Деций (249-251), гоненията срещу християните били подновени с особена жестокост.

Те продължили и по времето на Валериан (255 - 260 г.).Той затворил папа Сикст в тъмница и Дълго време го увещавали да извърши жертвоприношение на езическите богове, но той упорито отказвал и бил осъден на смърт. Когато го повели към лобното му място, архидякон Лаврентий – един от 7-е римски дякона присъствал сред тълпата.

Папата отправил към него последното си искане - да бъде раздадено цялото му имущество на бедните. Но зложелатели наклеветили архидякона пред римския управител, че е изнесъл и укрил църковните утвари, за да се облагодетелства от тях. Римският управител заповядал да го заловят и затворят и поискал от него да предаде скритите църковни съкровища.

Лаврентий събрал всички сиромаси, които Църквата издържала и заявил: "Ето съкровищата на християнската църква". След това той бил изтезаван до смърт. На датата на неговата смърт – 10 август 258 г , е обявен за светец от римската църква.

На 10 август имен ден празнуват всички, които носят името Лаврентий.