По времето на император Деций Трая (249 – 251) в Ефес живеели 7 младежи, които силно вярвали в Христа и не отстъпвали пред мъченията. За да се спасят от гоненията се скрили в пещера, която по заповед на императора била затрупана с камъни, и там намерили мъченическата си смърт.

Два века по-късно станало чудо - младежите се събудили и се върнали в своя град. Тогава в Ефес пристигнал сами император Теодосий. Той дълго беседвал с тях, дал им благословията си и младежите заспали вечния си сън. Оттогава на това място ставали чудеса.

Св. Евдокия осъдена на смърт заради християнската вяра
Света Евдокия е живяла в град Илиопол, Сирия. Била е красива и богата, и водела лекомислен и греховен начин на живот. Една вечер монахът Герман, връщащ се от поклонение, останал да пренощува в дома, където живеела и Евдокия. Евдокия се трогнала от искрените му проповеди, изповядала му греховете си и поискала покаяние.

Евдокия прекарала седем дни в усамотение, пост и молитва. После раздала цялото си богатство на бедните християни и станала монахиня в манастир, а след това и негова игуменка. Управниците на Илиопол разбрали къде е Евдокия и я изправили на съд, на който тя се опитвала да ги убеди в истинността на Христовата вяра. За тази ѝ дързост била подложена на мъчения. Когато римският император Адриан (117 – 138 г.) предприел гонение против християните, Евдокия била осъдена на смърт като разпространителка на християнската вяра.