На днешната дата (18 април) имен ден празнуват всички, кръстени Виктор или Виктория.Виктор бил войник по време на управлението на Марк Аврелий.

За да се провери предаността им към страната и управляващите, войните били задължени да предадат в жертва животно на идолите. Виктор бил християнин и отказал, с което бил осъден на мъчения и изпитания.

Вярата му помогнала да премине невредим през всичко, дори победил виден магьосник и го принудил да стане християнин. Присъстващите ослепени войници прогледнали.

Виктор бил обезглавен през II век в Дамаск.
Името Виктор, а и Виктория, произхождат от латинската дума Victoria, която означава победа. Понякога се прави сравнение с латинското "victim" - жертва.