Готова ERP система, складов фулфилмънт софтуер, платформа за създаване на свръхбързи онлайн магазини и софтуерно решение за автоматизирани преводи - разказваме какви решения получават партньорите на NEXT BASKET и каква е тяхната стойност.

Преди да започнем да говорим за решенията на новата платформа за електронни магазини NEXT BASKET, трябва първо да уточним защо ги наричаме точно решения.

Решения има тогава, когато има проблем. А проблемът е непосилната цифра, която бизнесът трябва да инвестира, за да започне да работи правилно, структурирано, ясно и отчетно.

Колко струва да развиваш бизнеса си правилно от нулата?

Проучвания на пазара показват, че средните цени на софтуерните решения в полето на онлайн търговията и управлението на бизнес ресурси са следните:

- Средната цена за интеграция на възможно най-опростената ERP система за планиране и управление на ресурси е между $7000 и $8000.
 

- Цената на специализирания софтуер за управление на склад и поръчки може да бъде между $1000 и $5000 на месец.
 

- Цените за изработка на средно голям онлайн магазин започват от $2000 и буквално нямат таван, в зависимост от желаното ниво на персонализация. В това число не влизат разходите за външни интеграции и текуща поддръжка.
 

- Средната цена за използване на качествен софтуерен превод е около $0.20 на дума. Ако сайтът ви има средно 5000 думи (което е крайно недостатъчно), цената за софтуерен превод на един език ще е поне $1000.

Всички тези суми растат правопропорционално на размера и спецификите на онлайн магазина, както и на критериите за качество на неговия притежател.

Или иначе казано - 50,000 лв. е санитарният минимум, който ще ви е необходим само за да стартирате онлайн. Или поне да стартирате по начин, който дава на бизнеса ви добър шанс за конкурентоспособност и успех.

Към това можете да прибавите допълнителните разходи за копирайтинг, SEO, фотография, дизайн, счетоводство, склад… И лесно да разберете какъв точно е проблемът, който има нужда от решения.

 

Каква алтернатива предлага NEXT BASKET?

NEXT BASKET предлага готов сбор от софтуерни системи, функционалности, интеграции и услуги, комбиниращи “всичко в едно” за онлайн търговия.

Платформата съдържа в себе си всички елементи, изброени в списъка по-горе, като ги предлага на партньорите си в различни варианти за сътрудничество. Тези варианти се предлагат срещу месечна такса или процент от генерираните печалби, като могат изцяло да се адаптират към нишата, размера, нуждите и възможностите на бизнеса.

Нещо повече - инвестицията за старт в платформата е с пренебрежимо малка и е достъпна дори за микро предприемачи без опит и натрупан капитал зад гърба си. Точните цени очакваме с пускането на платформата в началото на 2023 година, но SaaS бизнес моделът гарантира адаптивност, достъпност и сигурност.

 

Какви са техническите възможности на NEXT BASKET?

Ако трябва да бъдем съвсем пунктуални, NEXT BASKET навлиза на пазара с набор от 90 интеграции, 340 функционалности и 112 услуги. Най-мащабни сред тях са вградените ERP система и складов фулфилмънт софтуер, които виждаме за първи път в света като част от онлайн платформа.

Други иновативни попълнения са автоматизираният софтуерен превод на целия магазин и вградените добри SEO практики, които подпомагат доброто класиране на магазина в търсачките. Всичко това се развива на базата на микросървисна архитектура и облачен хостинг, което гарантира скалируемост и изключително ниски разходи.

В последна сметка, NEXT BASKET обещава лесен начин не просто да стартирате бизнеса си онлайн, а да го стартирате абсолютно безкомрпомисно. В процеса са замесени някои от най-новите технологии на световния пазар, а всички партньори на платформата ги получават наготово - спестявайки десетки хиляди левове собствена инвестиция.

Повече подробности за архитектурата и възможностите на NEXT BASKET можете да прочетете в сайта на платформата, който е изцяло достъпен на български език.