Американският учен Джеймс Камертън смята, че животът на нашата планета се е зараждал два пъти. Според него, Земята вече е преживяла края на света, когато е загинало всичко живо, и след това животът се е зародил отново.
Своята необикновена теория ученият е построил на факти от откритията на археологията. Той посочва, че в различни региони на Земята са откривани доказателства за съществуването на флора и фауна, която днес не може да бъде открита.<br /> <br /> Откриват се и отделни постройки, които не биха могли да бъдат дело на първобитни хора. Камертън смята, че първите хора, населяващи Земята, са загинали в катаклизъм и така и не са успели да предадат знанията си, тъй като никой не е оцелял.<br /> <br /> Сега ученият провежда мащабни изследвания, за да докаже хипотезата си. Все повече негови колеги са склонни да приемат, че разумният човек се е появил на Земята не като продукт на еволюцията на видовете, а е бил създаден изкуствено. /БЛИЦ <br /> <br />